Cookies al web de la UE

Utilitzem cookies per donar-li la millor experiència com a usuari de la nostra pàgina. No les fem servir per recollir cap dada personal per raons estadístiques a través de Google Analytics. Si no desitja rebre cookies, modifiqui la seva configuració de cookies en qualsevol moment.

Continuar
 
 
 

Subvencions

Informació general sobre les subvencions concedides

El Reglament financer aplicable al pressupost general de la Unió Europea destaca el principi de transparència, entre els principis d'execució del pressupost, i el desenvolupa al llarg d'aquest Reglament i de les Normes de desenvolupament d'aquest mitjançant diverses disposicions que garanteixen una publicitat adequada (a priori i a posteriori) de l'execució del pressupost.

Pel que fa a les subvencions, la publicitat es defineix en l'article 110 del Reglament financer, que preveu tant una publicació a priori del programa anual i de les convocatòries de propostes com una publicació a posteriori de les subvencions concedides durant l'exercici pressupostari. A aquest aspecte, convé recordar que una subvenció es considera "concedida" quan existeix un primer compromís jurídic, per tant, quan ha tingut lloc la signatura del primer conveni.

Publicació a posteriori

En virtut de l'article 169 de les Normes de desenvolupament del nou Reglament financer, "les subvencions concedides durant un exercici, llevat de les beques concedides a persones físiques, es publicaran al lloc Internet de les institucions comunitàries en el primer semestre següent al tancament de l'exercici pressupostari a càrrec del qual haguessin estat adjudicades".

Més informació:

DG Communication - Call for proposals for partnership agreements 2012-2015

DG Communication - Call for proposal for grants 2012

Llista de subvencions concedides

Europarl.europa.eu